Κατηγορία: Όλες οι τάξεις

Προειδοποιητικά σημάδια της δυσαριθμησίας ανά ηλικία

Μαθησιακές Δυσκολίες Η δυσαριθμησία ορίζεται ως μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που αφορά την εκμάθηση και κατανόηση της αριθμητικής και της περαιτέρω ανάπτυξης των μαθηματικών δεξιοτήτων. Όπως και οι περισσότερες Μαθησιακές Δυσκολίες, μπορεί να αναγνωριστεί μέσω κάποιων προειδοποιητικών ενδείξεων που παρατηρούνται σε όλα τα στάδια της...

Wordpress snowstorm powered by nksnow