ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΕΑΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΕΑΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ                          

Είναι σημαντικό στις κρίσιμες αυτές στιγμές που ανακύπτουν πολλά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, αλλά και πρακτικές δυσχέρειες στον τρόπο επικοινωνίας, να υπάρξει επιστημονική υποστήριξη τόσο των εκπαιδευτικών, όσο των μαθητών και των οικογενειών τους, με διασφάλιση του απορρήτου της συνεργασίας και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια της εξ΄ αποστάσεως υποστήριξης ο Κοινωνικός Λειτουργός Κοσμίδης Αντώνης και η Ψυχολόγος Καλαϊτζίδου Παρασκευή θα συνεχίσουν την επικοινωνία με τις οικογένειες που ήδη συνεργάζονται στα πλαίσια της ΕΔΕΑΥ. Όπου απαιτείται θα γίνεται η απαραίτητη παρέμβαση προς όφελος των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους. Υπάρχει η δυνατότητα να σταλεί υλικό σε ηλεκτρονική μορφή για γονείς και μαθητές εφόσον κρίνεται επιθυμητό. Επιπροσθέτως είμαστε στην διάθεση τόσο των οικογενειών και των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών για οποιοδήποτε νέο αίτημα προκύψει, στο email του σχολείου 10dimver@sch.gr .

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Wordpress snowstorm powered by nksnow