Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων

Εκπαιδευτικός Ημέρα Ώρες
Μανώλη Αλεξάνδρα (Α1) 1η Τετάρτη κάθε μήνα 13:15 – 14:00
Παπαδοπούλου Χριστίνα-Ελισάβετ (Α2) 1η Τετάρτη κάθε μήνα 13:15 – 14:00
Παπαδοπούλου Σουλτάνα (Β1) 1η Πέμπτη κάθε μήνα 13:15 – 14:00
Δημητριάδου Βαρβάρα (Β2) 1η Δευτέρα κάθε μήνα 13:15 – 14:00
Βουβώλη Σοφούλα (Β3) 1η Δευτέρα κάθε μήνα 13:15 – 14:00
Γραμματικοπούλου Όλγα (Γ1) 1η Τετάρτη κάθε μήνα 13:15 – 14:00
Τσιβιτσάρη Ευφροσύνη (Γ2) 1η Πέμπτη κάθε μήνα 13:15 – 14:00
Καλουσίδου Ελένη (Δ1) 1η Δευτέρα κάθε μήνα 13:15 – 14:00
Μπαλτατζή Φωτεινή (Δ2) 1η Τετάρτη κάθε μήνα 13:15 – 14:00
Ηλιάδης Γρηγόριος (Δ3) 1η Δευτέρα κάθε μήνα 13:15 – 14:00
Ντίκου Μαρία (Ε1) 1η Τρίτη κάθε μήνα 13:15 – 14:00
Γουδώνης Χρήστος (Ε2) 1η Πέμπτη κάθε μήνα 13:15 – 14:00
Κρομμύδα Αλίκη (Ε3) 1η Δευτέρα κάθε μήνα 13:15 – 14:00
Μιχαηλίδης Μιχαήλ (ΣΤ1) 1η Παρασκευή κάθε μήνα 13:15 – 14:00
Ακρίβου Ευδοξία (ΣΤ2) 1η Τετάρτη κάθε μήνα 13:15 – 14:00
Πατσίκας Ιωάννης (ΣΤ3) 1η Παρασκευή κάθε μήνα 13:15 – 14:00
Παπακρίβου Βασιλική (Αγγλικής) 1η Δευτέρα κάθε μήνα 13:15 – 14:00
Μπάκη Ελένη (Αγγλικής) 1η Δευτέρα κάθε μήνα 13:15 – 14:00
Μαϊκούση Τριάνθη (Γαλλικής) 1η Πέμπτη κάθε μήνα 13:15 – 14:00
Μπράντη Ανθία (Γερμανικής)

1η Τρίτη κάθε μήνα

13:15 – 14:00
Βαρσαμοπούλου Ευθαλία (Γερμανικής)  1η Τρίτη κάθε μήνα 13:15 – 14:00
Βελιάδου Βασιλική(Φυσικής Αγωγής)

1η Δευτέρα κάθε μήνα

13:15 – 14:00
Παυλίδης Ιωάννης (Φυσικής Αγωγής)

1η Πέμπτη κάθε μήνα

13 :15-14 :00
Ζιακάκης Βασίλης (Πληροφορικής)

1η Τετάρτη κάθε μήνα

13 :15-14 :00
Νατσάλη Ελένη (Τμήμα Ένταξης)

1η Παρασκευή κάθε μήνα

13 :15-14 :00
Μαυρίδου Άννα(Παράλληλη Στήριξη)

1η Δευτέρα κάθε μήνα

13 :15-14 :00
Τσολαρίδης Λάζαρος (Καλλιτεχνικών)

1η Τρίτη κάθε μήνα

13 :15-14 :00
Γκόγκα Ελένη (Φυσικής Αγωγής) 1η Τετάρτη κάθε μήνα 13 :15-14 :00
Wordpress snowstorm powered by nksnow